Hộp mực In thử – Hộp mực STARTER là gì?

Hotline: 0908327123  ĐT: 62711252

Tel      :  028 6271 1252    -      Fax :  028 225.347.46
Website: www.napmucnhanh24h.com

Tên MáyGhi ChúGiá Bơm Mực
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P1102W, 22334480k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M201DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P203580k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M401D80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M401N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M401DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P301580k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P3015D80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P3015DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M605N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M605DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M606DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M706N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M712N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M712DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B411DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B431DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B721DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B731DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B820N180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B840DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-2321D120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L2361DN120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L2366DW120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-5450DN120k-140k
Máy in Laser đen trắng Đơn năng Canon LBP290080k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP603080k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP6030W80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX P255DW150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint P355DB150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint P355D150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint P455D150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX DP3105150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX DP3055150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX P265DW150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX P115W150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M506N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M506DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M806DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402D80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M401DNE80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon 6230DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon 6230DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox 3435DN150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon 8100N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-2250DN120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Ricoh SP111150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Ricoh SP210150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Ricoh SP212NW150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Ricoh SP310DN150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M604N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M604DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP251DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP252DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP8780X80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L5100DN120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L6200DW120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L6400DW120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother IntelliFAX 2840120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother DCP-1601120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother DCP-L2520D120k-140k
Máy in phun màu đa chức năng Brother DCP-T3001 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Brother DCP-T700W1 màu 60k - 80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-1901120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-1916NW120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-2701DW120k-140k
Máy in phun màu đa chức năng Brother MFC-J35201 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Brother MFC-J37201 màu 60k - 80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-L2701D120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-L5700DN120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-L5900DW120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-L6900DW120k-140k
Máy in laser màu đa chức năng Brother MFC-L8850CDW1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đa chức năng Brother MFC-T800W1 màu 60k - 80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF21180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF21580k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF217W80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF221D80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF226DN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF229DW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF3010AE80k
Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma G20001 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma G30001 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma MX3971 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Epson L3601 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Epson L3651 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng HP DJ15151 màu 40k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M125A80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M125NW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M127FN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M127FW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M225DN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M225DW80k
Máy in laser màu đa chức năng HP M274N1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP M277DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP M277N1 màu 250k - 450k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M425DN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M425DW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M426FDN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M426FDW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M435NW80k
Máy in laser màu đa chức năng HP M477FDW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP M477FNW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP MFP M177FW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năngHP MFP M375NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năngHP MFP M375NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP MFP M476NW1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đa chức năng HP OfficeJet 76121 màu 40k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Oki MB461DN180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Oki MB491DN180k
Máy in laser màu đa chức năng Oki MC362DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Ricoh SP 210SF150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Ricoh SP 210SU150k-180k
Máy in đa chức năng Ricoh SP212SFNW
Máy in laser đen trắng đa chức năng Ricoh SP 212SNW150k-180k
Máy in laser màu đa chức năng Xerox DocuPrint CM215B MFP1 màu 250k - 450k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint FX M115W150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint FX M158B150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint FX M225DW150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint FX M225Z150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint M255Z150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint M355DF150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint M455DF150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Workcentre 3210 MFP150k-180k
Máy in laser màu đơn năng Brother HL-L8250CDN531 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Brother HL-L8350CDW1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đơn năng Canon IP27701 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đơn năng Canon iX 68701 màu 40k - 80k
Máy in laser màu đơn năng Canon LBP 7018C1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Canon LBP 7100CN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Canon LBP 7110CW1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đơn năng Canon Pixma G10001 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đơn năng Canon Pixma iP2770 1 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đơn năng Epson L3001 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đơn năng Epson L8051 màu 60k - 80k
Máy in laser màu đơn năng HP CP10251 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP CP1025NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M251NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M252DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M252N1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M451DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M451DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M451NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M452DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M452DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M452NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M553DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M553N1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M750DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M750N1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đơn năng HP OfficeJet 71101 màu 40k
Máy in laser màu đơn năng Oki C321DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Oki C610N1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Oki C911DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Oki C941DN1 màu 250k - 450k
Máy In kim Oki ML-1120 Plus
Máy In kim Oki ML-791
Máy In kim Oki ML-184
Máy In kim Oki ML-4410
Máy In kim Oki ML-320T plus
Máy In kim Oki ML-8810
Máy In kim Oki ML-5720
Máy In kim Oki ML-1190 plus
Máy In kim Oki ML-390T plus
Máy In kim Oki ML-5790
Máy In kim Oki ML-6300FB
Máy In kim Oki ML-5791
Máy In kim Epson DFX-9000rubang120k-240k
Máy In kim Epson PLQ-20Mrubang120k-240k
Máy In kim EPSON LQ-2190rubang120k-240k
Máy In kim Epson LQ-310rubang120k-240k
Máy In kim Epson LQ-350rubang120k-240k
Máy In kim Epson LQ-590rubang120k-240k
Máy In kim Epson LQ-680 Prorubang120k-240k
Máy in đơn năng laser màu Canon LBP7010C1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser đen trắng Canon MF216N80k
Máy in đơn năng phun màu Canon Pixma MX397 + liên tục1 màu 40k - 80k
Máy in đa chức năng phun màu Canon E5601 màu 40k - 80k
Máy in đơn năng phun màu Canon IX6770 + Liên tục1 màu 40k - 80k
Máy in ảnh Canon CP1000
Máy in ảnh Canon CP1200
Máy in đơn năng laser màu Fuji xerox DocuPrint CP225w1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox DocuPrint CP305d1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser màu Fuji Xerox Docuprint CM115W1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox Docuprint CP115W1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox Docuprint CP315DW1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox Docuprint CP405D1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser đen trắng Fuji Xerox Docuprint P225D150k-180k
Máy in đơn năng laser đen trắng Fuji Xerox Docuprint P225DB150k-180k
Máy in đơn năng laser đen trắng Fuji Xerox Docuprint P365D150k-180k
Máy in đa chức năng laser đen trắng Fuji Xerox Docuprint M265Z150k-180k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M130FN80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M130FW80k
Máy in đơn năng laser đen trắng HP M102W80k
Máy in đơn năng laser đen trắng HP M102A80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M130A80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M130NW80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M227FDW80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M227SDN80k
Máy in đơn năng laser đen trắng HP M501N80k
Máy in đơn năng laser đen trắng HP M501DN80k
Máy in đơn năng laser màu Oki C831DN1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Oki C833DN1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox phaser 7100N1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox DocuPrint C22551 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Canon LBP841CDN1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng phun màu Epson T1430
Máy in đơn năng phun màu Epson T1430 (mực liên tục)
Máy in đơn năng phun màu Epson Workforce WF 7110
Máy in phun màu đa chức năng HP DJ25451 màu 40k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402DNE80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon imageCLASS LBP6680x80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon imageCLASS LBP6780x80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng Canon imageCLASS MF6180dw80k
Máy in đa chức năng laser màu Canon imageCLASS MF621Cn1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser màu Canon imageCLASS MF628Cw1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser màu Canon imageCLASS MF729Cx1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser màu Canon imageCLASS MF810Cdn1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng Canon imageCLASS MF244DW
Máy in đa chức năng Canon imageCLASS MF249DW
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA iP72701 màu 40k - 80k
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA iP1101 màu 40k - 80k
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA iP87701 màu 40k - 80k
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA PRO-1001 màu 40k - 80k
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA PRO-101 màu 40k - 80k
Máy in phun đa chức năng Canon PIXMA MG35701 màu 40k - 80k
Máy in phun đa chức năng Canon PIXMA MG36701 màu 40k - 80k
Máy in phun đa chức năng Canon PIXMA MG57701 màu 40k - 80k
Máy in phun đa chức năng Canon PIXMA MG77701 màu 40k - 80k
Máy in đa phun chức năng HP DeskJet 2645
Máy in phun đa chức năng HP DeskJet 21321 màu 40k
Máy in phun đơn năng HP OfficeJet Pro 82101 màu 40k
Máy in phun đa chức năng HP OfficeJet Pro 87101 màu 40k
Máy in laser đa chức năng Xerox M115Z
Máy in đa chức năng Ricoh SP150SU
Máy in đa chức năng Ricoh SP150SUW
Máy in đa chức năng Ricoh SP203SF
Máy in đa chức năng Canon MF241D
Máy in đa chức năng laser màu HP MFP M176N1 màu 250k - 450k
Máy in laser HP M201D
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M227FDN80k
Máy in phun HP Deskjet Ink Advantage 11151 màu 40k
Máy in phun đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 21351 màu 40k
Máy in phun đa chức năng HP DeskJet GT 5810 1 màu 40k
Máy in phun đa chức năng HP DeskJet GT 5820 1 màu 40k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF411DW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF232W80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF237W80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF247DW80k
Máy in laser màu đa chức năng Canon 7680CX1 màu 250k - 450k
Máy in phun Epson T601 màu 60k - 80k
Máy in phun Epson L18001 màu 60k - 80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF236n80k
Máy in laser đen trắng Canon LBP151DW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF236n80k
Máy in laser đen trắng HP LaserJet Pro M12W80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M26NW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP LaserJet MFP M436DNA80k
Máy in laser màu đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M181FW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M281FDW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu Oki C332DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP Laserjet Pro MFP M477FDN1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đa chức năng Epson WF-76101 màu 60k - 80k
Máy in phun Epson L3101 màu 60k - 80k
Máy in phun đa chức năng Epson L4051 màu 60k - 80k
Máy in laser Canon imageCLASS LBP162dw
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF416dw80k
Máy in đa chức năng Canon imageCLASS MF264DW
Máy in laser HP LaserJet Pro M15A
Máy in laser HP LaserJet Pro M15w
Máy in laser đa năng HP LaserJet Pro M28a
Máy in laser đa năng HP LaserJet Pro M28w
Máy in laser màu HP Color LaserJet Pro M154A1 màu 250k - 450k
Máy in laser HP LaserJet Pro M607DN
Máy in laser màu Brother HL L3230CDN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Brother DCP-B7535DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu Brother HL-L8260CDN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu Brother HL-L8360CDW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu Brother HL-T4000DW, khổ A31 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Brother MFC-L8690CDW1 màu 250k - 450k
Máy in phun đa năng Brother DCP-T510W1 màu 60k - 80k
Máy in phun đa năng Brother MFC-T810W1 màu 60k - 80k
Máy in phun đa năng Brother MFC-T910W1 màu 60k - 80k
Máy in phun đa năng Brother MFC-T4500DW, khổ A31 màu 60k - 80k
Máy in laser đa năng Xerox M285Z
Máy in laser Xerox DocuPrint 3205D (A3)
Máy in laser đa chức năng Ricoh SP 230SFNw
Máy in laser đa năng RICOH SP 3510SF
Máy in laser Ricoh SP 230DNW
Máy in laser Canon LBP212DW
Máy in laser đa năng Canon imageCLASS MF113W
Máy in laser đa năng Canon imageCLASS MF269DW
Máy in laser màu đa năng Canon imageCLASS MF631Cn1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Canon imageCLASS MF633CDW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Canon imageCLASS MF635Cx1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Canon imageCLASS MF735Cx1 màu 250k - 450k

Hộp mực In thử – Hộp mực starter là gì?

Hộp mực Demo – Hộp mực starter là gì?

Hộp mực in thử là hộp mực đầu tiên được Nhà sản xuất “tặng” kèm theo máy. Chúng tôi dùng từ tặng trong ngoặc kép là vì trước đây hộp mực đi kèm theo máy vẫn giống như những hộp mực mua rời, nhưng gần đây, các hãng sản xuất máy in đã thay đổi toàn bộ cấu trúc hộp mực theo máy, khoang mực demo chỉ bằng 30% so với hộp mực mua rời, linh kiện bên trong hộp mực demo cũng chỉ cho phép sử dụng hết lượng mực kèm theo là hết “khả năng sử dụng”!

Ngày nay, ngành công nghệ tái chế mực in phát triển rất mạnh mẽ, nhất là mảng mực in laser. Sản phẩm mực in tái chế cũng không thua kém gì nhiều so với mực OEM, nếu như bạn chỉ dùng in văn bản thông thường, hoặc những hình ảnh không đòi hỏi chất lượng quá cao. Chính vì thế các hãng máy in cũng thất thoát một phần thị phần cho mãng mực in này. Vì lẽ đó chính sách mực in kèm theo máy của các nhà sản xuất gốc OEM ngày nay cũng thay đổi. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn thấy những hạn chế của hộp mực demo

1. Khoang chứa mực thải chỉ bằng 30%

Hộp mực Demo – Hộp mực starter là gì?

Hộp mực demo là hộp mực đầu tiên được Nhà sản xuất “tặng” kèm theo máy. Chúng tôi dùng từ tặng trong ngoặc kép là vì trước đây hộp mực đi kèm theo máy vẫn giống như những hộp mực mua rời, nhưng gần đây, các hãng sản xuất máy in đã thay đổi toàn bộ cấu trúc hộp mực theo máy, khoang mực demo chỉ bằng 30% so với hộp mực mua rời, linh kiện bên trong hộp mực demo cũng chỉ cho phép sử dụng hết lượng mực kèm theo là hết “khả năng sử dụng”!

2. Khoang chứa mực chỉ bằng 30%

Hộp mực Demo – Hộp mực starter là gì?

Hộp mực in thử là hộp mực đầu tiên được Nhà sản xuất “tặng” kèm theo máy. Chúng tôi dùng từ tặng trong ngoặc kép là vì trước đây hộp mực đi kèm theo máy vẫn giống như những hộp mực mua rời, nhưng gần đây, các hãng sản xuất máy in đã thay đổi toàn bộ cấu trúc hộp mực theo máy, khoang mực demo chỉ bằng 30% so với hộp mực mua rời, linh kiện bên trong hộp mực demo cũng chỉ cho phép sử dụng hết lượng mực kèm theo là hết “khả năng sử dụng”!

3. Linh kiện được thiết kế chống nạp lại

Linh kiện bên trong máy cũng được cố tình thiết kế chống nạp lại, thường thì khi nạp lại cho ra bản in rất mờ, nếu muốn tận dụng lại hộp mực, những đơn vị nạp mực buộc phải thay drum thậm chí là phải thay cả cặp gạt lớn và nhỏ tùy theo dòng máy. Chi phí cho việc thay thế cây drum là 150.000đ, cặp gạt là 100.000đ, cộng với chi phí nạp mực thêm là 80.000đ nữa, vậy tổng chi phí để sử dụng lại hộp mực phải mất đến hơn 300.000đ. Nhưng điều trớ trêu là bạn cũng chỉ sử dụng được 30% lượng mực trong mà thôi, vì khoang thải quá nhỏ, nên bạn chỉ xài 30% là bị tràn khoang mực không thể sử dụng tiếp được!

Hiện nay trên thị trường không có loại mực nạp nào sử dụng lại được linh kiện của hộp mực in thử mà cho chất lượng ổn định. Vì vậy lời khuyên của chúng tôi là bạn không nên luyến tiếc hộp mực in thử, vì chính hãng sản xuất đã cố tình chống nạp thì việc cố tình tận dụng lại tốn rất nhiều chi phí.
Một lựa chọn khác là bạn nên mua hộp mực in tương thích với chất lượng tương đương, đầy đủ số trang in mà còn có thể nạp lại được với chất lượng ổn định.

 

NẠP MỰC MÁY IN TẬN NHÀ, MỰC IN CHÍNH HÃNG , THAY LINH KIỆN CHÍNH HÃNG TỐT GIÁ TỐT, ĐẢM BẢO UY TÍNH CHẤT LƯỢNG, NHANH CHÓNG.

nap muc may in quan binh tan UY TÍN

 

Hotline: 0908327123  ĐT: 62711252

Tel      :  028 6271 1252    -      Fax :  028 225.347.46
Website: www.napmucnhanh24h.com