Bảng tra mã mực tất cả các dòng máy in (Laser trắng đen)

Hotline: 0908327123  ĐT: 62711252

Tel      :  028 6271 1252    -      Fax :  028 225.347.46
Website: www.napmucnhanh24h.com

Tên MáyGhi ChúGiá Bơm Mực
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P1102W, 22334480k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M201DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P203580k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M401D80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M401N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M401DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P301580k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P3015D80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP P3015DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M605N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M605DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M606DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M706N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M712N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M712DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B411DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B431DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B721DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B731DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B820N180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Oki B840DN180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-2321D120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L2361DN120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L2366DW120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-5450DN120k-140k
Máy in Laser đen trắng Đơn năng Canon LBP290080k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP603080k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP6030W80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX P255DW150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint P355DB150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint P355D150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint P455D150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX DP3105150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX DP3055150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX P265DW150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox Docuprint FX P115W150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M506N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M506DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M806DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402D80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M401DNE80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon 6230DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon 6230DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Xerox 3435DN150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon 8100N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-2250DN120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Ricoh SP111150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Ricoh SP210150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Ricoh SP212NW150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng Ricoh SP310DN150k-180k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M604N80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M604DN80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP251DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP252DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP8780X80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L5100DN120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L6200DW120k-140k
Máy in laser đen trắng đơn năng Brother HL-L6400DW120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother IntelliFAX 2840120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother DCP-1601120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother DCP-L2520D120k-140k
Máy in phun màu đa chức năng Brother DCP-T3001 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Brother DCP-T700W1 màu 60k - 80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-1901120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-1916NW120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-2701DW120k-140k
Máy in phun màu đa chức năng Brother MFC-J35201 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Brother MFC-J37201 màu 60k - 80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-L2701D120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-L5700DN120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-L5900DW120k-140k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Brother MFC-L6900DW120k-140k
Máy in laser màu đa chức năng Brother MFC-L8850CDW1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đa chức năng Brother MFC-T800W1 màu 60k - 80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF21180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF21580k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF217W80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF221D80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF226DN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF229DW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF3010AE80k
Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma G20001 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma G30001 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Canon Pixma MX3971 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Epson L3601 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng Epson L3651 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đa chức năng HP DJ15151 màu 40k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M125A80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M125NW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M127FN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M127FW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M225DN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M225DW80k
Máy in laser màu đa chức năng HP M274N1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP M277DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP M277N1 màu 250k - 450k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M425DN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M425DW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M426FDN80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M426FDW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M435NW80k
Máy in laser màu đa chức năng HP M477FDW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP M477FNW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP MFP M177FW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năngHP MFP M375NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năngHP MFP M375NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP MFP M476NW1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đa chức năng HP OfficeJet 76121 màu 40k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Oki MB461DN180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Oki MB491DN180k
Máy in laser màu đa chức năng Oki MC362DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Ricoh SP 210SF150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Ricoh SP 210SU150k-180k
Máy in đa chức năng Ricoh SP212SFNW
Máy in laser đen trắng đa chức năng Ricoh SP 212SNW150k-180k
Máy in laser màu đa chức năng Xerox DocuPrint CM215B MFP1 màu 250k - 450k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint FX M115W150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint FX M158B150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint FX M225DW150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint FX M225Z150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint M255Z150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint M355DF150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Docuprint M455DF150k-180k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Xerox Workcentre 3210 MFP150k-180k
Máy in laser màu đơn năng Brother HL-L8250CDN531 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Brother HL-L8350CDW1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đơn năng Canon IP27701 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đơn năng Canon iX 68701 màu 40k - 80k
Máy in laser màu đơn năng Canon LBP 7018C1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Canon LBP 7100CN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Canon LBP 7110CW1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đơn năng Canon Pixma G10001 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đơn năng Canon Pixma iP2770 1 màu 40k - 80k
Máy in phun màu đơn năng Epson L3001 màu 60k - 80k
Máy in phun màu đơn năng Epson L8051 màu 60k - 80k
Máy in laser màu đơn năng HP CP10251 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP CP1025NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M251NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M252DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M252N1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M451DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M451DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M451NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M452DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M452DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M452NW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M553DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M553N1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M750DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng HP M750N1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đơn năng HP OfficeJet 71101 màu 40k
Máy in laser màu đơn năng Oki C321DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Oki C610N1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Oki C911DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đơn năng Oki C941DN1 màu 250k - 450k
Máy In kim Oki ML-1120 Plus
Máy In kim Oki ML-791
Máy In kim Oki ML-184
Máy In kim Oki ML-4410
Máy In kim Oki ML-320T plus
Máy In kim Oki ML-8810
Máy In kim Oki ML-5720
Máy In kim Oki ML-1190 plus
Máy In kim Oki ML-390T plus
Máy In kim Oki ML-5790
Máy In kim Oki ML-6300FB
Máy In kim Oki ML-5791
Máy In kim Epson DFX-9000rubang120k-240k
Máy In kim Epson PLQ-20Mrubang120k-240k
Máy In kim EPSON LQ-2190rubang120k-240k
Máy In kim Epson LQ-310rubang120k-240k
Máy In kim Epson LQ-350rubang120k-240k
Máy In kim Epson LQ-590rubang120k-240k
Máy In kim Epson LQ-680 Prorubang120k-240k
Máy in đơn năng laser màu Canon LBP7010C1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser đen trắng Canon MF216N80k
Máy in đơn năng phun màu Canon Pixma MX397 + liên tục1 màu 40k - 80k
Máy in đa chức năng phun màu Canon E5601 màu 40k - 80k
Máy in đơn năng phun màu Canon IX6770 + Liên tục1 màu 40k - 80k
Máy in ảnh Canon CP1000
Máy in ảnh Canon CP1200
Máy in đơn năng laser màu Fuji xerox DocuPrint CP225w1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox DocuPrint CP305d1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser màu Fuji Xerox Docuprint CM115W1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox Docuprint CP115W1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox Docuprint CP315DW1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox Docuprint CP405D1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser đen trắng Fuji Xerox Docuprint P225D150k-180k
Máy in đơn năng laser đen trắng Fuji Xerox Docuprint P225DB150k-180k
Máy in đơn năng laser đen trắng Fuji Xerox Docuprint P365D150k-180k
Máy in đa chức năng laser đen trắng Fuji Xerox Docuprint M265Z150k-180k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M130FN80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M130FW80k
Máy in đơn năng laser đen trắng HP M102W80k
Máy in đơn năng laser đen trắng HP M102A80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M130A80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M130NW80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M227FDW80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng HP M227SDN80k
Máy in đơn năng laser đen trắng HP M501N80k
Máy in đơn năng laser đen trắng HP M501DN80k
Máy in đơn năng laser màu Oki C831DN1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Oki C833DN1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox phaser 7100N1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Fuji Xerox DocuPrint C22551 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng laser màu Canon LBP841CDN1 màu 250k - 450k
Máy in đơn năng phun màu Epson T1430
Máy in đơn năng phun màu Epson T1430 (mực liên tục)
Máy in đơn năng phun màu Epson Workforce WF 7110
Máy in phun màu đa chức năng HP DJ25451 màu 40k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402DW80k
Máy in laser đen trắng đơn năng HP M402DNE80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon imageCLASS LBP6680x80k
Máy in laser đen trắng đơn năng Canon imageCLASS LBP6780x80k
Máy in đa chức năng laser đen trắng Canon imageCLASS MF6180dw80k
Máy in đa chức năng laser màu Canon imageCLASS MF621Cn1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser màu Canon imageCLASS MF628Cw1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser màu Canon imageCLASS MF729Cx1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng laser màu Canon imageCLASS MF810Cdn1 màu 250k - 450k
Máy in đa chức năng Canon imageCLASS MF244DW
Máy in đa chức năng Canon imageCLASS MF249DW
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA iP72701 màu 40k - 80k
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA iP1101 màu 40k - 80k
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA iP87701 màu 40k - 80k
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA PRO-1001 màu 40k - 80k
Máy in phun đơn năng Canon PIXMA PRO-101 màu 40k - 80k
Máy in phun đa chức năng Canon PIXMA MG35701 màu 40k - 80k
Máy in phun đa chức năng Canon PIXMA MG36701 màu 40k - 80k
Máy in phun đa chức năng Canon PIXMA MG57701 màu 40k - 80k
Máy in phun đa chức năng Canon PIXMA MG77701 màu 40k - 80k
Máy in đa phun chức năng HP DeskJet 2645
Máy in phun đa chức năng HP DeskJet 21321 màu 40k
Máy in phun đơn năng HP OfficeJet Pro 82101 màu 40k
Máy in phun đa chức năng HP OfficeJet Pro 87101 màu 40k
Máy in laser đa chức năng Xerox M115Z
Máy in đa chức năng Ricoh SP150SU
Máy in đa chức năng Ricoh SP150SUW
Máy in đa chức năng Ricoh SP203SF
Máy in đa chức năng Canon MF241D
Máy in đa chức năng laser màu HP MFP M176N1 màu 250k - 450k
Máy in laser HP M201D
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP M227FDN80k
Máy in phun HP Deskjet Ink Advantage 11151 màu 40k
Máy in phun đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 21351 màu 40k
Máy in phun đa chức năng HP DeskJet GT 5810 1 màu 40k
Máy in phun đa chức năng HP DeskJet GT 5820 1 màu 40k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF411DW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF232W80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF237W80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF247DW80k
Máy in laser màu đa chức năng Canon 7680CX1 màu 250k - 450k
Máy in phun Epson T601 màu 60k - 80k
Máy in phun Epson L18001 màu 60k - 80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF236n80k
Máy in laser đen trắng Canon LBP151DW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF236n80k
Máy in laser đen trắng HP LaserJet Pro M12W80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M26NW80k
Máy in laser đen trắng đa chức năng HP LaserJet MFP M436DNA80k
Máy in laser màu đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M181FW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M281FDW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu Oki C332DN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa chức năng HP Laserjet Pro MFP M477FDN1 màu 250k - 450k
Máy in phun màu đa chức năng Epson WF-76101 màu 60k - 80k
Máy in phun Epson L3101 màu 60k - 80k
Máy in phun đa chức năng Epson L4051 màu 60k - 80k
Máy in laser Canon imageCLASS LBP162dw
Máy in laser đen trắng đa chức năng Canon MF416dw80k
Máy in đa chức năng Canon imageCLASS MF264DW
Máy in laser HP LaserJet Pro M15A
Máy in laser HP LaserJet Pro M15w
Máy in laser đa năng HP LaserJet Pro M28a
Máy in laser đa năng HP LaserJet Pro M28w
Máy in laser màu HP Color LaserJet Pro M154A1 màu 250k - 450k
Máy in laser HP LaserJet Pro M607DN
Máy in laser màu Brother HL L3230CDN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Brother DCP-B7535DW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu Brother HL-L8260CDN1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu Brother HL-L8360CDW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu Brother HL-T4000DW, khổ A31 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Brother MFC-L8690CDW1 màu 250k - 450k
Máy in phun đa năng Brother DCP-T510W1 màu 60k - 80k
Máy in phun đa năng Brother MFC-T810W1 màu 60k - 80k
Máy in phun đa năng Brother MFC-T910W1 màu 60k - 80k
Máy in phun đa năng Brother MFC-T4500DW, khổ A31 màu 60k - 80k
Máy in laser đa năng Xerox M285Z
Máy in laser Xerox DocuPrint 3205D (A3)
Máy in laser đa chức năng Ricoh SP 230SFNw
Máy in laser đa năng RICOH SP 3510SF
Máy in laser Ricoh SP 230DNW
Máy in laser Canon LBP212DW
Máy in laser đa năng Canon imageCLASS MF113W
Máy in laser đa năng Canon imageCLASS MF269DW
Máy in laser màu đa năng Canon imageCLASS MF631Cn1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Canon imageCLASS MF633CDW1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Canon imageCLASS MF635Cx1 màu 250k - 450k
Máy in laser màu đa năng Canon imageCLASS MF735Cx1 màu 250k - 450k

Để giúp Quý khách hàng dễ dàng tra cứu đúng mã mực in sử dụng cho dòng máy in của mình, hôm nay Vmax sẽ tổng hợp chi tiết tất cả các mã mực in, máy in, màu sắc mực in và số trang in tương ứng. Bảng tra cứu mã mực sau đây bao gồm mực in, máy in của nhiều thương hiệu phổ biến như: HP, Canon, Brother, Xerox, Lexmark, Epson, Samsung…

BẢNG TRA MÃ MỰC IN, MÁY IN LASER TRẮNG ĐEN:

 

HP Toner Cartridges Black Series

Mã mực in Sử dụng cho máy in Màu Số trang in

Hộp mực Mới

Nạp mực

CB435A (HP 35A) HP LaserJet P1005/ P1006 Black 1500 CB435A (OEM)

CB435A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
CE285A (HP 85A) HP LaserJet P1102/ 1102W/ 1132MFP/ 1212MFP Black 1500 CE285A (OEM)

CE285A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
CB436A (HP 36A) HP LaserJet P1505/ P1505n/ M1120/ M1522n MFP/ M1522nf MFP Black 2000 CB436A (OEM)

CB436A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
CB388A HP LaserJet P1007/ P1008 Black 1500    
Q7570A (HP 70A) HP LaserJet M5052/ M5035/ M5035x/ M5035xs Black 15000 Q7570A (OEM)

Q7570A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q5945A (HP 45A) HP LaserJet M4345/ M4345x/ M4345xm/ M4345xs/ 4345mfp Black 18000 Q5945A (OEM)

Q5945A (VMAX)

 
C8543X (HP 43X) HP LaserJet 9040/ 9000hnf/ 9040dn/ 9040n/ 9000/ 9000Lmfp/ 9000mfp/ 9000hns/ 9050 Black 30000 C8543X (OEM)

C8543X (VMAX)

 
CC364A (HP 64A) HP LaserJet P4014n/ P4015n/ P4015tn/ P4015x/ P4515n/ P4515tn/ P4515x Black 10000 CC364A (OEM)

CC364A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q1338A (HP 38A) HP LaserJet 4200/ 4200n/ 4200tn/ 4200dtn/ 4200dtns/ 4200dtnsl Black 12000 Q1338A (OEM)

Q1338A (VMAX)

Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q1339A (HP 39A) HP LaserJet 4300/ 4300n/ 4300tn/ 4300dtn/ 4300dtns/ 4300dtnsl Black 18000 Q1339A (OEM)

Q1339A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q2610A (HP 10A) HP LaserJet 2300/ 2300L/ 2300n/ 2300d/ 2300dn/ 2300dtn Black 6000 Q2610A (OEM)

Q2610A (VMAX)

Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q2612A (HP 12A) HP LaserJet 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 1022n/ 1022nw/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055/ 3052/ M1319f Black 2500 Q2612A (OEM)

Q2612A (VMAX)

Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q2613A (HP 13A) HP LaserJet 1300/ 1300n/ 1300xi Black 2500 Q2613A (OEM)

Q2613A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q2624A (HP 24A) HP LaserJet 1150 Black 4000 Q2624A (OEM)

Q2624A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
C3900A (HP 00A) HP LaserJet 4V/ 4MV/ 4CV Black 15000    
C3903A (HP 03A) HP 5P/ 5MP/ 6P/ 6MP/ 6PSI/ 6PXI/ 6PSE Black 4000    
C3906F (HP 06F) HP 5L/ 5ML/ 5LFS/ 6L/ 6LGold/ 6Lpro/ 6LSE/ 6LXI/ 3100 Black 2500 C3906F (VMAX)  Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
C3909A (HP 09A) HP LaserJet 8000/ 8000N/ 8000DN/ 5SI/ 5SIMX/ 5SINX/ MOPIER240 Black 15000 C3909A (VMAX)  Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
C4092A (HP 92A) HP LaserJet 1100/ 1100A/ 1100XI/ 1100ASE/ 1100AXI/ 3200/ 3200se/ 3200m Black 2500 C4092A (OEM)

C4092A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
C4096A (HP 96A) HP LaserJet 2000/ 2100/ 2100m/2100se/ 2100tn/ 2100d/ 2100xi/ 2200/ 2200dn/ 2200dse/ 2200dt/ 2200dtn Black 4000 C4096A (VMAX)  Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
C4127A (HP 27A) HP LaserJet 4000/ 4000N/ 4000SE/ 4000T/ 4000tn/ 4050/ 4050N/ 4050T/ 4050TN/ 4050DN/ 4050SE/ 4050 USB-Mac Black 6000 C4127A (OEM)

C4127A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
C4129X (HP 29X) HP LaserJet 5000/ 5000N/ 5000GN/ 5000Dn/ 5100/ 5100SE/ 5100LE/ 5100TN/ 5100DTN Black 10000 C4129X (OEM)

C4129X (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
C4182X (HP 82X) HP LaserJet 8100/ 8100n/ 8100Dn/8100mfp/ 8150n/ 8150/ 8150dn/ 8150hn/ 8150mfp Black 20000 C4182X (OEM)

C4182X (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q5942A (HP 42A) HP LaserJet 4250/4240n/ 4250n/ 4250dtn/ 4250dtnsl/ 4250tn/ 4350/ 4350n/ 4350tn/ 4350dtn/ 4350dtnsl Black 10000 Q5942A (OEM)

Q5942A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q5949A (HP 49A) HP LaserJet 1160/ 1160LE/ 1320/ 1320n/ 1320nw/ 1320t/ 1320tn/3390 Black 2500 Q5949A (OEM)

Q5949A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q6511A (HP 11A) HP LaserJet 2420/ 2420d/ 2420n/ 2420dn/ 2430/ 2430n/ 2430tn/ 2430dtn Black 6000 Q6511A (OEM)

Q6511A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
C7115A (HP 15A) HP LaserJet 1000/ 1005/ 1200/ 1200N/ 1200SE/ 1220/ 1220SE/ 3300/ 3320nMFP/ 3320MFP/ 3380 Black 2500 C7115A (OEM)

C7115A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q7516A (HP 16A) HP LaserJet 5200L/ 5200/ 5200n/ 5200tn/ 5200dtn Black 12000 Q7516A (OEM)

Q7516A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q7551A (HP 51A) HP LaserJet P3005/ P3005d/ P3005dn/ P3005n/ P3005x;M3027/ M3027x/ M3035/ M3035xs MFP Black 6500 Q7551A (OEM)

Q7551A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
Q7553A (HP 53A) HP LaserJet P2015/ P3000Seiten/ P2015/ P2015D/ P2015 DN/ P2015N/ P2015X Black 3000 Q7553A (OEM)

Q7553A (VMAX)

 Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
C8061A (HP 61A) HP LaserJet 4100/ 4100n/ 4100tn/ 4100Dtn/ 4100mfp/ 4101mfp/ 4000/ 4050 Black 6000 C8061A (VMAX)  Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
92274A (HP 74A) HP LaserJet 4L/ 4ML/ 4MP/ 4P Black 3350    
92298A (HP 98A) HP LaserJet 4/ 4Plus/ 4M/ 4M Plus/ 5/ 5M/ 5N/ 5 SE Black 6800    Nạp mực giá tốt TẠI ĐÂY
92275A (HP 75A) HP LaserJet 2P/ 3P/ IIp/ IIp plus/ IIIp Black 3500    
92295A (HP 95A) HP LaserJet 2/ 3/ II/ IId/ III/ IIId Black 4000    

 

CANON Toner Cartridges Black Series

Mã mực in Sử dụng cho máy in Màu Số trang in

Hộp mực Mới

Nạp mực

315 Canon 3310, Canon LBP-3310, 3370

HP Lj-2014,2014N,2015,2015D,2015N,2015DN

HP MFP M-2727nF, 2727nFs

 

Black   EP-315 (OEM)

EP-315 (VMAX)

 
FX-1 Canon FAX L700/ 730/ 760/ 765/ 770/ 775/ 777/ 780/ 790/3300 Black 4000    
FX-2 Canon FAX L500/ 550/ 600 Black 4000    
FX-3 Canon FAX – L200/ 240/ 250/ 280/ 300/ 360/ 380/ 388/ 3100/ 6000 Black 2500

FX3 (VMAX) 

 NẠP MỰC GIÁ TỐT

FX-4 Canon FAX L800/ 900/ 8500/ 9000/ 9000s/ 9000ms/ 9500 Black 4000    
FX-5 Canon Laser Class 8000 Black 8000    
FX-6 Canon LC – 3170/ 3175/ L1000/ KC3170/ 3175 Black 5000    
FX-7 Canon Fax L-2000 Black 5400    
FX-8 Canon Fax L360/ L380/ L380 S/ L390/ L400/ L170/ D320/ D340/ 310/ 510/ PC-D320/ D340 Black 2500    
FX-9

Canon Fax L100/ L120

Black 2500

FX9 (OEM)

 FX9 (VMAX)

  NẠP MỰC GIÁ TỐT

FX-10
CRG-140
EP-P Canon LBP 4I/ 4U/ 430/ 430W/ PX/ PXII/ P90 Black 3350    
EP-W Canon LBP-2460/ 3260/ WX/ 323/ 383/ 398 Black 15000    
EP-B Canon LBP-A309GII/ A304GII/ A304E/ A304EII/ A/ BX/ BX II/ P380/ 830/ 830N/ 830EX Black 15000    
EP-V Canon LBP-VX/ 430N Black 4000    
CRG-103 Canon LBP 2900/ 3000 Black 2000    
CRG-303
CRG-703
CRG-108 Canon LBP 3300 Black 2500 CRG-308 (OEM)

CRG-308 (VMAX)

 
CRG-308
CRG-708
CRG-308H Canon LBP 3300 Black 6000 CRG-308 (OEM)

CRG-308 (VMAX)

 
CRG-708H
CRG-710 Canon LBP-3460 Black 6000    
CRG-309 Canon LBP 3500 Black 12000 CRG-309 (OEM)

CRG-309 (VMAX)

 
CRG-509
CRG-106 Canon MF6530/ 6540/ 6550/ 6560/ 6580 Black 2000    
CRG-306
CRG-706
E16 Canon PC100/ 140/ 150/ 200/ 204/ 220/ 288/ 300/ 310/ 320/ 325/ 330/ 330L/ 355/ 400/ 420/ 425/ 428/ 430/ 500 Black 2000    
E20
E21
E30 Canon PC530/ 550/ 700/ 720/ 730/ 735/ 740/ 745/ 760/ 770/ 775/ 780/ 785/ 790/ 795/ 860/ 880/ 890/ 920/ 921/ 940/ 941/ 950/ 980/ 981 Black 4000    
E31
E40
EP-22 Canon LBP – 810/ 1120 Black 2500    
EP-32 Canon LBP-1000/ 1310/ 470 Black 4000    
EP-52 Canon LBP-1760/ 1760N/ 1760TN/ 1760e Black 10000    
EP-62 Canon Image Class/ 2200/ 2210/ 2220 Black 10000    
EP-72 Canon LBP-3260; ImMPeclass 4000 Canon LBP-950/ 1910/ 3260 Black 20000    
EP-25 Canon LBP-1210 Black 2500    
EP-26 Canon Imageclass MF3110/ 3111/ 3112/ 3240/ 5500/ 5530/ 5550/ 5630/ 5650/ 5730/ 5750/ 5770 EP-26 (OEM)

EP-26 (VMAX)

  NẠP MỰC GIÁ TỐT

EP-27
X25 Canon LBP-300LDA/ 300LDF/ 300N/ 3200/ 3210    
CRG-U Canon LaserBase MF3220/ 3240/ 5630/ 5650    
EP-65 Canon LBP-2000 Black 10000  

  NẠP MỰC GIÁ TỐT

CRG-W Canon Fax L360/ L380/ L380 S/ L390/ L400/ L170/ D320/ D340/ 310/ 510/ PC-D320/ D340 Black 2500    
CRG-T
S35
L50 Canon ImageClass D620/ 660/ 661/ 680/ 760/ 761/ 780/ 781/ 860/ 861/ 880 Black 5000    
EP-E Canon LBP-260C/ 405/ 450/ 800/ 860/ 1260/ EX/ ZX/ 81V/ P270/ P430/ Fileprint 300 Black 6800    

 

EPSON Toner Cartridges Black Series

Mã mực in Sử dụng cho máy in Màu Trang in

Hộp mực Mới

Nạp mực

SO50010 Epson EPL-5700/ 5800 Black 6000  

 NẠP MỰC GIÁ TỐT

SO50087 Epson EPL-5900/ 5900L/ 6100 Black 6000  

 NẠP MỰC GIÁ TỐT

SO50167 Epson EPL-6200 Black 3000  

 NẠP MỰC GIÁ TỐT

SO50015 Epson EPL-5700/ 5800/ 5900/ 5900L/ 6100 Drum KIT 20000    
SO51099 Epson EPL-6200 Drum KIT 20000    

 

Lexmark Toner Cartridges Black Series

Mã mực in Sử dụng cho máy in Màu Trang in

Hộp mực Mới

Nạp mực

12016SE Lexmark E120/ E120n Black 2000     NẠP MỰC GIÁ TỐT
12S0400 Lexmark E220 Black 2500    
08A0478 Lexmark E320/ E322/ E322n Black 6000    
12A7405 Lexmark E321/ E323/ E323n Black 6000    
4K00199 Lexmark OptraM410/ OptraM412 Black 10000    
12A5845 Lexmark OPtra T610/ 612/ 614/ 616 Black 20000    
12A7462 Lexmark T630/ T632/ T634 Black 20000    
14K0050 Lexmark Optra W812 Black 12000    
12A8420 Lexmark Optra T430 Black 12000    
12A6860 Lexmark Optra T620/ T620N/ T620DN/ T622/ T622N/ T622DN Black 6000    
18S0090 Lexmark X215 Black 3000  X215 (VMAX)  NẠP MỰC GIÁ TỐT
10S0150 Lexmark Optra E210 Black 3000    
13T0101 Lexmark OPyta E310/ E312/ E312L Black 5000    
69G8256 Lexmark Optra E Black 5000    
12A9311 Lexmark E250/ 352/ 450 Drum unit      
12A8302 Lexmark Optra E230/ E232/ E324/ E240/ E330/ E332/ E340/ E342n Drum unit 20000    

 

Brother Toner Cartridges Black Series

Mã mực in Sử dụng cho máy in Màu Trang in

Hộp mực Mới

Nạp mực

TN-10J Brother FAX-2880/ 8070P/ 2850/ 2800/ 2900/ 3800/ 2600/ 2750/ 3550/ 3650/ 3750/ 2650/ 2660/ 4550J/ 4650J

Brother MFC-9030/ 9070/ 9160/ 9180/ 4800/ 4350/ 4450/ 4550/ 4550Plus/ 4650/ 6550mc/ 6650mc

Brother MFC-7550mc/ 7650mc/ 7750mc/ 4800/ 6600/ 6800/ P2000

Brother HL-720/ 730/ 730Plus/ 760/ HL-1070/ 1060/ 820/ 1020/ 1040/ 1050/ 1040DX/ 1050/ 1040DX/ 1050/ DX/ 1060/ 1070/ HL820

Brother DCP-1000

Black 2200    
TN-25J Brother HL2040/ 2070/ MFC7420/ 7220/ DCP 7025/ 7010/ FAX2820/ HL2030/ 2040n/ 2070n/ 2075N

Brother 7225n/ 7820/ 2920/ DCP7200/ DCP7020/ MFC7820/ MFC7820N/ MFC7420

Black 2500    
TN-33J Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/ MFC-P2500

Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500/

Fax-4750/ 5750/ 8350P/ 8360P/ 8750P Brother FAX-8300J/ 8500J/ 8600/ 9650/ 9660/

MFC-9600/ 9600J/ 9750/ 9760/ 9850/ 9860/ 9870/ 9880/ 9800J/ 8370

Brother MFC-8420/ MFC-8820D/ MFC-8820DN/ MFC8440/ 8840D/ 8840DN/ DCP8040/ 8045D/ 8220

Brother HL-5100/ 5150D/ 5150DLT/ 5170DN/ HL 5130/ 5140/ 5150/ 5170/ MFC8220

Brother HL-5040/ 5050/ 5070N/ 1650/ 1670N/ 1850/ 1870N

Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500

Black 6000    
TN-36J Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/MFC-P2500

Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500/ FAX-4750/ 5750/ 8350P/ 8360P/

8750P Brother FAX-8300J/ 8500J/ 8600/ 9650/ 9660/ MFC-9600/ 9600J/ 9750/ 9760/ 9850/9860/ 9870/ 9880/ 9800J/ 8370

Brother MFC-8420/ MFC-8820D/ MFC-8820DN/ MFC 8440/ 8840D/ 8840DN/ DCP8040/ 8045D/ 8220

Brother HL5100/ 5150D/ 5150DLT/ 5170DN/ HL 5130/ 5140/ 5150/ 5170/ MFC8220

Brother HL-5040/ 5050/5070N/ 1650/ 1670N/ 1850/ 1870N

Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500

Black 6000    
TN-200 Brother Fax-2650/ 2660/ 4550J/ 4650J/ 8000P/ 8050P/ 8060P/ 8200P/ 8250P/ 8650P/ HL720/ 730/ 730Plus/ 760/ MFC4600/ 9000/ 9050/ 9060/ 9500/ 9550 Black 2200    
TN-250 Brother Fax2800/ 2900/ 3800/ MFC4800/ 680; DCP 1000 Black 2200    
TN-300 Brother HL1040/ 1050/ 1060/ MFC200 Black 2200    
TN-350 Brother FAX2820/ HL2040/ 2045/ 2070/ 2075/ MFC7420/ 7820N/ 7220/ DCP7010 Black 2500    
TN-430 Brother 1030/ 1230/ 1240 Black 6000    
TN-530 Brother 1350/ 1370N/ 1850/ 1870 Black 6000    
TN-540 Brother HL5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8440/ 8040/ 8045/ 8840 Black 6000    
TN-550 Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280/ 8420/ 8820 Black 7000    
TN-560 Brother 1350/ 1370N/ 1850/ 1870/ 1650/ 1670/ 1850/ 1870/ 5030/ 5040/ 8020/ 8025 Black 6000    
TN-570 Brother HL5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8840/ 8440/ 8040/ 8045 Black 6000    
TN-580 Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280 Black 7000    
TN-2000 Brother FAX-2820; HL2040/ 2045/ 2070/ 2075; MFC7420/ 7820N/ 7220; DCP7010 Black 2500    
TN-2075 Brother HL2040/ 2070/ MFC7420/ 7220/ DCP7025/ 7010/ Fax2820/ HL2030/ 2040n/ 2070n/ 2075n

Brother 7225n/ 7820/ 2920/ DCP7200/ DCP7020/ MFC7820N/ MFC7420

Black 2500    
TN-3030 Brother HL-5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8840 Black 6000  TN-3030 (OEM)  
TN-3035 Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/ MFC-P2500

Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500/

FAX-4750/ 5750/ 8350P/ 8360P/8750P Brother Fax-8300J/ 8500J/ 8600/ 9650/ 9660/

MFC-9600/ 9600J/ 9750/ 9760/ 9850/ 9860/ 9870/ 9880/ 9800J/ 8370

Brother MFC-8420/ MFC-8820D/ MFC-8820DN/ MFC8440/ 8840D/ 8840DN/ DCP8040/ 8045D/ 8220

Brother HL-5100/ 5150D/ 5150DLT/ 5170DN/ HL5130/ 5140/ 5150/ 5170/ MFC8220

Brother HL-5040/ 5050/ 5070N/ 1650/ 1670N/ 1850/ 1870N

Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500

Black 6000    
TN-3060 Brother HL5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8840 Black 6000    
TN-3130 Brother HL5240/ HL5250DN/ HL5250DNT/ HL5270/ HL5280DW/ MFC8460N/ MFC8860DN/ DCP8060/ 8065DN Black 7000    
TN-3135 Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280 Black 7000    
TN-3170 Brother HL5240/ HL5250DN/ HL5250DNT/ HL5270/ HL5280DW/ MFC8460N/ MFC8860DN/ DCP 8060/ 8056 Black 7000    
TN-3175 Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280 Black 7000    
TN-4100 Brother HL-6050/ 6050D/ 6050DN Black 7500    
TN-5000 Brother FAX-2880/ 8070P/ 2850/ 2800/ 2900/ 3800/ 2600/ 2750/ 3550/ 3650/ 3750/ 2650/ 2660/ 4550J/ 4650J

Brother MFC-9030/ 9070/ 9160/ 9180/ 4800/ 4350/ 4450/ 4550Plus/ 4650/ 6550mc/ 6650mc

Brother MFC-7550mc/ 7650mc/ 7750mc/ 4800/ 6600/ 6800/ P2000/ Brother HL-720/ 730/ 730Plus/ 760/ HL-1070/ 1060/

820/1020/ 1040/ 1050/ 1040DX/ 1050DX/ 1060/ 1070/ HL820/ Brother DCP-1000

Black 2200    
TN-5500 Brother HL5040/ HL5050/ HL5050LT/ HL5070N/ HL5140/ HL5150/ HLS150DLT/ HL5170DN/ HL5170DNLT

DCP3040/ DCP8045D/ DCP8020/ DCP8025D/ MFC8420/ MFC8820D/ MFC8820DNS/ MFC8220/ MPC8440/

MFC8640D/ MFC8840D/ MFC8840DN

Black 2200    
TN-6300 Brother 1030/ 1230/ 1240 Black 6000 TN-6300 (OEM)

TN-6300 (VMAX)

 NẠP MỰC GIÁ TỐT

TN-6350 Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/ MFC-P2500

Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500/ FAX-4750/ 5750/ 8350/ 8360P/ 8750

Brother FAX-8300J/ 8500J/ 8600/ 9650/9660/ MFC-9600/ 9600J/ 9750/ 9760/ 9850/ 9860/ 9870/ 9880/ 9800J/ 8370

Brother MFC-8420/ MFC8820D/ MFC8440/ 8840D/ 8840DN/ DCP8040/ 8045D/ 8220

Brother HL5100/ 5150D/ 5150DLT/ 5170DN/ 1850/ 1870N

Brother HL-5040/ 5050/ 5070N/ 1650/ 1670N/1850/ 1870N

Brother HL-1030/ 1230/ 1240/ 1250/ 1270N/ 1430/ 1440/ 1450/ 1470N/ HL-P2500

Black 6000    
TN-6600 Brother 1030/ 1230/ 1240 Black 6000    
Brother 1350/ 1370N/ 1850/ 1870 Black 6000    
Brother Fax2850/ 8070/ MFC9030/ 9070/ 9160/ 9180/ 4800 Black 2200    
Brother HL5140/ 5150/ 5170/ MFC8220/ 8840 Black 6000    
Brother FAX-4100/ DCP-1200/ 1400/ MFC-P2500 Black 6000    
Brother HL3145/ 3150/ 5240/ 5250/ 5280 Black 7000    

 

Đăng ngày: 28-06-2017
Tags: Bảng tra mã mực máy in
 

NẠP MỰC MÁY IN TẬN NHÀ, MỰC IN CHÍNH HÃNG , THAY LINH KIỆN CHÍNH HÃNG TỐT GIÁ TỐT, ĐẢM BẢO UY TÍNH CHẤT LƯỢNG, NHANH CHÓNG.

nap muc may in quan binh tan UY TÍN

 

Hotline: 0908327123  ĐT: 62711252

Tel      :  028 6271 1252    -      Fax :  028 225.347.46
Website: www.napmucnhanh24h.com